Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн журам
Олон улс,улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журам
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Агаарын зайг тогтоох тухай" 119 дүгээр тушаалаар
... Дэлгэрэнгүй
Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журам
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам
... Дэлгэрэнгүй
2018 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас хүчингүй болгож, улсын нэгдсэн бүртгэлд хөдөлгөөн хийсэн захиргааны хэм хэмжээний актууд
... Дэлгэрэнгүй
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018.08.10-ны өдрийн 3979 тоот дугаарт бүртгэгдсэн ЗХТСайдын 2018.08.06 өдрийн 161 дугаар /Журам батлах тухай / "Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам"
... Дэлгэрэнгүй
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр 3968 дугаарт бүртгэгдсэн Журам шинэчлэн батлах тухай ЗТХСайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 131 дугаар тушаал
... Дэлгэрэнгүй
Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар, гэрчилгээ олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай
... Дэлгэрэнгүй
"Авто зам,замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх,үргэлжлүүлэх,ашиглалтанд оруулах журам"
... Дэлгэрэнгүй
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн Улсын нэгдсэн бүртгэлд хөдөлгөөн хийсэн тушаалууд
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.