Төлөвлөгөө
САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ” 258 ДУГААР ТОГТООЛЫГ ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулагдсан "Авто замын чанар - үр ашиг" сэдэвт авто замын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.