Төлөвлөгөө
Яамны 2019 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2019 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2019 онд албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөлөөр 2019 онд хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Улаанбаатар хотын Олон улсын шинэ нисэх буудлыг ашиглалтад оруулахад  Засгийн газраас томилогдсон ажлын хэсгийн түвшинд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ” 258 ДУГААР ТОГТООЛЫГ ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулагдсан "Авто замын чанар - үр ашиг" сэдэвт авто замын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.