Авто тээврийн хяналт
АВТОТЭЭВРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын байдалд тандалт судалгаа хийж байна
... Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий, Ховд аймагт хяналт, шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ
... Дэлгэрэнгүй
2016 онд Автотээврийн байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын мэдээлэл
... Дэлгэрэнгүй
2016 ОНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МӨРӨӨР ГАРГАСАН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
2015 ОНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МӨРӨӨР ГАРГАСАН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
2015 ОНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ АРИЛГУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛСЭН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ШААРДЛАГА
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.