Авто замын хяналт
АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
... Дэлгэрэнгүй
2016 ОНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МӨРӨӨР ГАРГАСАН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
2015 ОНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МӨРӨӨР ГАРГАСАН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
2015 ОНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ АРИЛГУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛСЭН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ШААРДЛАГА
... Дэлгэрэнгүй
”Төлбөр хураах цэг“ /Автозамын сан/-ийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалт хийсэн тухай
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.