Хяналт, шалгалтын тайлан, төлөвлөгөө
Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2019 онд хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
УСАН ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн хяналтын чиглэлээр Нийслэлийн тээврийн газартай 2019 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн хяналтын чиглэлээр "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-тай 2019 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2018 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн хяналтын чиглэлээр "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-тай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.