Хяналт, шалгалтын тайлан, төлөвлөгөө
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2018 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн хяналтын чиглэлээр "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-тай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2018 онд хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНААС 2017 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНААС 2016 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ХШҮДАГ-ЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.