Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
Хэрэглэгчийн үнэлгээ 2017
... Дэлгэрэнгүй
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2018 онд засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөний биелэлт
... Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын хуралдаанаар 2018 онд хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад 2018 оны 1-р улирлын байдлаар хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /ЗТХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ/
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
... Дэлгэрэнгүй
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2017 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ТУШААЛААР ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 3 4 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.