Шилэн дансны хяналт
Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017.05.17-ны өдрийн 102 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
ТЕЗ, яам, харьяа агентлаг, төсөвт байгууллагын Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл, хуулийн хэрэгжилт
... Дэлгэрэнгүй
ТЕЗ ЗТХ-ЫН САЙДЫН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН АУДИТ
... Дэлгэрэнгүй
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.