Шилэн дансны хяналт
ТЕЗ, яам, харьяа агентлаг, төсөвт байгууллагын Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл, хуулийн хэрэгжилт
... Дэлгэрэнгүй
ТЕЗ ЗТХ-ЫН САЙДЫН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН АУДИТ
... Дэлгэрэнгүй
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.