Автотээвэр
“Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлого”-ын баримт бичиг батлагдлаа.
... Дэлгэрэнгүй
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДУГААР ҮЙЛДВЭРЛЭХ АЖИЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй
АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
... Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай
... Дэлгэрэнгүй
Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай
... Дэлгэрэнгүй
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН УЛСЫН ДУГААРЫН ТЭМДЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
... Дэлгэрэнгүй
АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ХООРОНД УЛС ХООРОНДЫН БАЙНГЫН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.