Авто зам
Зөвшөөрөл авахад шаардагдах тоон үзүүлэлтүүд
... Дэлгэрэнгүй
Авто замын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт
Нэгтгэл... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, шинээр олгох аж ахуйн нэгж
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн 153 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах аж ахуйн нэгж
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 112 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ, ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.