Стандарт
Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв-Ангилал-Ерөнхий шаардлага
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТУУД
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн стандарт, техникийн баримт бичгийг боловсронгуй болгох хөтөлбөр
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 121 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ СТАНДАРТ
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн салбарын үндэсний стандартын судалгаа
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын салбарт хэрэгжиж буй стандарт, норм норматив
Та төмөр замын салбарт хэрэгжиж буй стандарт, норм нормативтэй эндээс танилцана уу.... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.