Өргөдөл, гомдол, шүүхийн шатанд буй хэргийн мэдээлэл
2019 ОНЫ 02 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
... Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
... Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ 12 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА/ 2018.12.07-НЫ БАЙДЛААР/
... Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд холбогдох шүүхээр хянан хэлцэгдэж байгаа хэрэг маргааны талаарх судалгаа/ 2018.06.22-ны байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд холбогдох шүүхээр хянан хэлцэгдэж байгаа 2018 оны хэрэг маргааны талаарх судалгаа
... Дэлгэрэнгүй
ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
 1 2 3 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.