Өргөдөл, гомдол, шүүхийн шатанд буй хэргийн мэдээлэл
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА/ 2018.12.07-НЫ БАЙДЛААР/
... Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд холбогдох шүүхээр хянан хэлцэгдэж байгаа хэрэг маргааны талаарх судалгаа/ 2018.06.22-ны байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд холбогдох шүүхээр хянан хэлцэгдэж байгаа 2018 оны хэрэг маргааны талаарх судалгаа
... Дэлгэрэнгүй
ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ 8-Р САРД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 7-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 6-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.