Хууль, журмын төсөл
“ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
... Дэлгэрэнгүй
Усан замын тээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон үзэл баримтлалын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
ТЭЭВРИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.