Хууль, журмын төсөл
Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын төсөл болон тогтоолын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын техник ашиглалтын дүрмийн төсөл
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 230 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасан “Техник ашиглалтын дүрэм"-ийн төслийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн сайжруулан боловсруулаад байна. И... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү...... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын түвшингээр санхүүжүүлэх журам.... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам.... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам.... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
“Авто замын тухай” хууль шинэчлэгдэн батлагдаж 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр болон шинэчлэн батлуулах шаардлагатай журмын төслүүдийг боловсруулах ажлын хүрээнд “АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ЖУРАМ”-... Дэлгэрэнгүй
Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх журам
2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү. Утас: 62263181... Дэлгэрэнгүй
Аюултай хог хаягдлын жагсаалт
2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
Авто замын тухай хуулийн 10.1.2 дахь заалтад тусгагдсан “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах” журмын төсөл
Журмын төсөлтэй танилцан 2017.11.02-2017.11.07-ны хооронд АЗБХЗГ-т саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.