Хууль, журмын төсөл
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
“Авто замын тухай” хууль шинэчлэгдэн батлагдаж 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр болон шинэчлэн батлуулах шаардлагатай журмын төслүүдийг боловсруулах ажлын хүрээнд “АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ЖУРАМ”-... Дэлгэрэнгүй
Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх журам
2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү. Утас: 62263181... Дэлгэрэнгүй
Аюултай хог хаягдлын жагсаалт
2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
Авто замын тухай хуулийн 10.1.2 дахь заалтад тусгагдсан “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах” журмын төсөл
Журмын төсөлтэй танилцан 2017.11.02-2017.11.07-ны хооронд АЗБХЗГ-т саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ хуулийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг болно
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цагт “Автотээврийн үндэсний төв” ... Дэлгэрэнгүй
УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
Авто замын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.