Хууль, журмын төсөл
Авто замын тухай хуулийн 10.1.2 дахь заалтад тусгагдсан “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах” журмын төсөл
Журмын төсөлтэй танилцан 2017.11.02-2017.11.07-ны хооронд АЗБХЗГ-т саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ хуулийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг болно
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цагт “Автотээврийн үндэсний төв” ... Дэлгэрэнгүй
УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
Авто замын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа өгнө үү.
... Дэлгэрэнгүй
Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
... Дэлгэрэнгүй
“ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.