Хууль, журмын төсөл
Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ тооцох аргачлалыг боловсруулахад санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагааны журмын төсөлд саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
Суурь бүтэц, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам ашиглах, суурь бүтэц эзэмшигч тээвэрлэгч хоорондын хамтран ажиллах болон тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ын төсөлд санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
Усан замын тээврийн хэрэгсэл, объектын Техник ашиглалтын дүрмийн төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
"Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, ашиглах журам"-ын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭР ДЭХ ОСОЛ, ГОЛОГДЛЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ЖУРАМ
... Дэлгэрэнгүй
"Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, дүрмийн төсөлд санал авч байна..
... Дэлгэрэнгүй
“Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
“Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм”-д санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.