Хууль, журмын төсөл
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭР ДЭХ ОСОЛ, ГОЛОГДЛЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ЖУРАМ
... Дэлгэрэнгүй
"Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, дүрмийн төсөлд санал авч байна..
... Дэлгэрэнгүй
“Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
“Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм”-д санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын төсөл болон тогтоолын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын техник ашиглалтын дүрмийн төсөл
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 230 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасан “Техник ашиглалтын дүрэм"-ийн төслийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн сайжруулан боловсруулаад байна. И... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү...... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын түвшингээр санхүүжүүлэх журам.... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам.... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам.... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.