Хууль, журмын төсөл
Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
"Ачаа тээврийн 1 тн.км-ийн жишиг тариф, хот хоорондын зорчигч тээврийн 1 хүн.км-ийн жишиг тариф”-ын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.
... Дэлгэрэнгүй
"ТӨМӨР ЗАМЫН БАЙГУУЛЛАГУУД ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
"Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ын төсөлд санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын дохиолол холбооны журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын хилээр хөдлөх бүрэлдэхүүн нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.