Хууль, журмын төсөл
Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын дохиолол холбооны журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын хилээр хөдлөх бүрэлдэхүүн нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ тооцох аргачлалыг боловсруулахад санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагааны журмын төсөлд саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
Суурь бүтэц, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам ашиглах, суурь бүтэц эзэмшигч тээвэрлэгч хоорондын хамтран ажиллах болон тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ын төсөлд санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
Усан замын тээврийн хэрэгсэл, объектын Техник ашиглалтын дүрмийн төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
"Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, ашиглах журам"-ын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.