Хууль, журмын төсөл
Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журмын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журмын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, ашиглах журам
... Дэлгэрэнгүй
ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН “ЖИШИГ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 2004 ОНЫ 19 ДҮГЭЭР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТУУДАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛ
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
"Ачаа тээврийн 1 тн.км-ийн жишиг тариф, хот хоорондын зорчигч тээврийн 1 хүн.км-ийн жишиг тариф”-ын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.
... Дэлгэрэнгүй
"ТӨМӨР ЗАМЫН БАЙГУУЛЛАГУУД ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
"Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ын төсөлд санал авч байна
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
 < 1 2 3 4 5 6 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.