Хууль, журмын төсөл
Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ хуулийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг болно
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цагт “Автотээврийн үндэсний төв” ... Дэлгэрэнгүй
УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
Авто замын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа өгнө үү
... Дэлгэрэнгүй
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа өгнө үү.
... Дэлгэрэнгүй
Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
... Дэлгэрэнгүй
“ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
... Дэлгэрэнгүй
Усан замын тээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон үзэл баримтлалын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.