Хууль, журмын төсөл
Төмөр замын техник ашиглалтын дүрмийн төсөл
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 230 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасан “Техник ашиглалтын дүрэм"-ийн төслийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн сайжруулан боловсруулаад байна. И... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү...... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын түвшингээр санхүүжүүлэх журам.... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам.... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам.... Дэлгэрэнгүй
Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх журам
2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү. Утас: 62263181... Дэлгэрэнгүй
Аюултай хог хаягдлын жагсаалт
2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний дотор саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ хуулийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг болно
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цагт “Автотээврийн үндэсний төв” ... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.