Хууль, журмын төсөл
Зам, тээврийн салбарын стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, норм нормативын тогтолцоог боловсронгуй болгох хөтөлбөр”-ийн төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Иргэний нисэхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, батлагдсан үзэл баримтлал
... Дэлгэрэнгүй
Далай ашиглах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
"Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам"-ын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал" MNS5025:2010 стандартын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн салбарын инновацийн хөтөлбөрийн төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох дүрмийн төсөл
... Дэлгэрэнгүй
“Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх, мэдээлэх журам”-ын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 3 4 5 6 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.