Хууль, журмын төсөл
"Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам"-ын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох журмын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал" MNS5025:2010 стандартын төсөлд санал авч байна.
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн салбарын инновацийн хөтөлбөрийн төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох дүрмийн төсөл
... Дэлгэрэнгүй
“Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх, мэдээлэх журам”-ын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
“Олон улс, улсын чанартай авто замд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчмийн тооллого хийх журам”-ын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
“Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам”-ын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журмын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журмын төсөл
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 3 4 5 6 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.