Бодлогын баримт бичиг
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын албан даалгавар
... Дэлгэрэнгүй
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын албан даалгавар
... Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО ЧИГЛЭЛ, ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА
БОДЛОГО ЧИГЛЭЛ, ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР
Засгийн газрын 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралт... Дэлгэрэнгүй
Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого
... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөр 2015-2020
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөө 2013-2016
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацаааны хөтөлбөр 2013-2016
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.