Бодлогын баримт бичиг
Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого
... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөр 2015-2020
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөө 2013-2016
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацаааны хөтөлбөр 2013-2016
... Дэлгэрэнгүй
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.